Lezen

Werkvormen

De kinderen maken en infoblad met allemaal informatie dat ze gevonden hebben in de tekst.

Geschikt voor groep 6 t/m 8

De informatie wordt weergegeven op de plek waar het is gebeurd.

Geschikt voor groep 6 t/m 8

Wat gebeurde er eerst en wat daarna. De leerlingen zoeken naar oorzaken en gevolgen.

Geschikt voor groep 6 t/m 8