Spelling

Bovenbouw

Duo dictee

Kinderen maken een dictee en helpen elkaar.

Doel

  • Correct schrijven van woorden
  • Correct controleren van woorden
  • Elkaar feedback geven
  • Positief gevoel over een dictee

Voorbereiding

  • Kies een woord uit dat ze moeten raden en hussel de letters door elkaar. Je kunt ervoor kiezen om een woord te gebruiken uit een lijst om het wat minder moeilijk te maken.
  • Bedenk dictee woorden
  • Maak tweetallen

Uitleg

Je geeft een dicteewoord. De kinderen schrijven dit op hun wisbordje. Na een woord controleren de maatjes elkaar en geven elkaar feedback. 

Daarna ‘kijk’ je samen het woord na. Hiervoor zijn verschillende opties.

  1. Alleen de categorieën laten benoemen. (bij de zwakke kinderen ga je nog even langs)
  2. Hele woord op het bord schrijven.
  3. Kinderen na laten kijken vanaf hun woordpakket.

Als de kinderen klaar zijn laten zij hun wisbordjes zien. Is het woord correct dan krijgen ze een geheimen letter. Is het woord fout, dan krijgen ze deze niet. 

Je kunt ervoor kiezen om de letters van te voren op losse kaartjes te schrijven. Of je noteert de letters op het bord, kinderen die het niet goed hadden doen hun ogen dicht. Het is natuurlijk de bedoeling dat alle kinderen altijd de letters halen. 

Als het dictee af is husselen de kinderen de letters tot ze het correcte woord op hun wisbordje hebben staan. Heb je een letter gemist dan wordt het iets lastiger. Als ze het woord geraden hebben laten ze het aan je zien en krijgen ze bijvoorbeeld een sticker of mogen ze naar buiten. Zo ‘winnen’ alle kinderen.